Thailand

งานในประเทศไทย

คุณสมบัติ (Requirements)

 • ระดับการศึกษา ปวช / ปวส สาขา ไฟฟ้าหรือไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ อิเล็คทรอนิคส์, แมคคาทรอนิคสฺ์, เครื่องกล, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 ถึง 5 ปี
 • เพศ ชาย อายุ 22 – 35
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน รด.
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานเป็นกะ และ ทำงาน 6 วัน พัก 2 วัน
 • พร้อมเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ขยันและตรงต่อเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และ/หรือ การซ่อมบำรุงยกเครื่อง ตามตารางการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
 • รับผิดชอบกิจกรรมการบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของรถไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้ง บริการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมภายใต้การดูแลของวิศวกรอาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำทางเทคนิคและคู่มือการบำรุงรักษา
 • ตรวจเช็ค ตรวจสอบ จดบันทึกข้อมูล ทำรายงาน PM / CM / Overhaul
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคในแต่ละวัน และทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ดำเนินการและช่วยเหลือในการบำรุงรักษาแก้ไข
 • ประสานงานและดำเนินการบริการ และแก้ไขปัญหา ที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ

สวัสดิการ (Benefits)

 • จำนวนที่รับ : 1
 • เงินเดือน(บาท) : ฐานเงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท + ค่ากะ + ค่า 6 วัน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิตเก่า) สมุทรปราการ (บางปู)
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุภาพ/ชีวิตแก่พนักงาน ภรรยา/สามี และ บุตร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ลาพักร้อน 10-12 วันต่อปี ลาป่วย 30 วันต่อปี ลากิต 3 วันต่อปี
 • เวลาทำงาน : 8.5 ชั่วโมง ต่อวัน (ไม่รวมเวลาพัก 1 ช.ม.) / ต่อกะ (เช้า/บ่าย/ดึก)


Organization:
Siemens Mobility

Company: SIEMENS MOBILITY LIMITED

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-timeloading...