18,000 – 20,000 บาทต่อเดือน

รายละเอียดงาน :
บริหารจัดการและทำงานในร้านอาหารฝรั่งเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ช-ญ อายุ 30-50 ปี
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เน้นอาหารฝรั่งเศษ

loading...