Thailand

งานในประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกแบบและประสานงาน งานสถาปัตยกรรม และ สถาปัตยกรรมภายใน

  • เพศ ชาย , หญิง
  • อายุไม่เกิน 50 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

สวัสดิการ • ตามข้อตกลงของบริษัท
จำนวน : – อัตรา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
ปฎิบัติงาน : สมุทรสาคร
ลักษณะงาน : งานประจำ
ประสบการณ์ : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22-50
ติดต่อคุณ : วิลัยพร เจตบุตร
0824994552
เว็บไซต์ :loading...