10,000 บาทต่อสัปดาห์

รายละเอียดงาน :
ปฏิบัติงานตามแจ้งในโรงแรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.ชาย อายุ 18-50 ปี
2. มีประสบการณ์งานช่างโดยช่างแอร์

loading...